(φωτογραφία από την εκδήλωση του skywalker.gr και το hrcommunity.gr)

Ιδιαίτερη τιμή για μένα είναι η συμμετοχή μου ως ομιλητής στο 1ο Διεθνές Συνέδριο που θα γίνει στην Πάτρα 19 Νοεμβρίου 2016, με τίτλο :

Μύθος ή Πραγματικότητα
Προκλήσεις, προβληματισμοί και προοπτικές

Η ομιλία μου θα γίνει το Σάββατο 19 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών :

9.45 – 10.00 Απαξίωση για εκλογικές διαδικασίες ή έλλειψη κινήτρων;

Δείτε το πρόγραμμα όλης της ημέρας, καθώς και τις ξεχωριστές ομιλίες που θα γίνουν :